IABR – REOS, BVNL

motion graphics
Ministry of Infrastructure and the Environment:
Atelier Making Projects, De Zwart Hond, MUST

IABR (International Architecture Biennale Rotterdam), 2016

 

show description

De Europese ABC metropool (Amsterdam / Brussel / Cologne) biedt meer kansen wanneer we over de grenzen durven te kijken. Uitwisseling van ideeën, kennis en expertise tussen de verschillende steden van deze polycentrische metropool zorgt voor innovatie en vooruitgang. Investeringen in hoogstedelijke ontmoetingsplekken, snelle en comfortabele verbindingen en aantrekkelijke leefmilieus brengt deze toekomst dichterbij.

Op de IABR laten wij door middel van een animatie en maquettes zien welke potentie deze Europese metropool biedt. Maar ook voor welke uitdagingen zij de Nederlandse ruimtelijke ordening stelt. In een grote tafel met vier beeldschermen is de metropool in een animatie van 3 minuten, 24 uur te volgen. Centraal staan de uitwisseling van kennis, informatie en mensen. (tekst Must)